معرفی

سلام، محمد علی شرکت بزازان معروف به شرکت هستم؛ ساکن تهران.

کارشناسی ارشد: مدیریت کسب‌وکار | گرایش استراتژی | دانشگاه تهران

کارشناسی: مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دیپلم: ریاضی فیزیک