پرنسیپ فردی چیست؟

اصول اخلاقی حرفه‎ای را مرور کنیم: 1 – به هر قیمتی، ثروتمند نمی­ شوند؛2 – به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­ کنند؛3 – در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­ گویند؛4 – کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­ کنند؛5 – با افراد نادان، …