عقاب باش

در زندگی طوطی نباش، عقاب باش، یک طوطی بیش از حد حرف می‌زند اما نمی‌تواند زیاد پرواز کند؛ اما یک عقاب ساکت است و قدرت لمس آسمان را دارد. Don’t be a parrot in life, be an eagle. A parrot talks way too much and can’t fly high but an …