آماده سازی دانش آموزان برای بازار کار آینده weffi pisa oecd stem

شاخص آموزش جهانی برای آینده (WEFFI)

آماده‌سازی دانش‌آموزان برای بازار کار آینده؛ براساس گزارشی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ارتباط با آینده‌ی بازار کار جهان منتشر شده است، موضوعات علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) و مهارت‌های نرم برای بازار کار آینده بسیار مهم خواهند بود. با توجه به آزمون جهانی علوم و ریاضی PISA، که هر سه سال توسط …

شاخص آموزش جهانی برای آینده (WEFFI) ادامه »