بررسی خروجی علمی ایران در پروژه استنفورد ایران 2040

دانشگاه استنفورد به سرپرستی دکتر پویا آزادی گزارشی از خروجی کمیت، کیفیت و فساد علم در ایران در قالب پروژه استنفورد ایران 2040 منتشر کرده است که نسخه اصلی گزارش و برگردان فارسی آن را می‌توانید دریافت کنید: دانلود نسخه اصلی گزارش دانلود نسخه برگردان فارسی گزارش